piatok 20. marca 2015

Mám básničku na jazýčku...

Jednou z akcií v marci, ktorý je mesiacom knihy, bolo aj posedenie pri básničkách. Deti sa prezentovali veľmi pekným prednesom rôznych básničiek , za ktorý boli odmenené potleskom  a cenou. Posedenie bolo spestrené spoločnou recitáciou riekaniek, výčítaniek a básní, ktoré si deti zo všetkých tried vopred pripravili.
Na záver p.uč. deťom zahrali  veršovanú rozprávku „Červená Čiapočka " až dvakrát – po slovensky a po goralsky.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára